پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:28

به ۳ نفر نیروی حرفه ای آقا و خانم جهت کار در دفتر هواپیمایی در تبریز – ولیعصر نیازمندیم.متقاضیان واجد ... نوشته استخدام نیرو جهت کار در دفتر هواپیمایی در تبریز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi ۳ ktv kdvUd pvti hd Hrh U ohkl Oij ;hv nv ntjv iUhPdlhdd nv jfvdc – Ugduwv kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl kdvU Oij ;hv nv ntjv iUhPdlhdd nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvU Oij ;hv nv ntjv iUhPdlhdd nv jfvdc fi ۳ ktv kdvUd pvti hd Hrh U ohkl Oij ;hv nv ntjv iUhPdlhdd nv jfvdc – Ugduwv kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl kdvU Oij ;hv nv ntjv iUhPdlhdd nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیرو-جهت-کار-در-دفتر-هواپیمایی-در-تبریز
برچسب های مرتبط: