پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:30

بازیکن ایرانی آلانیااسپور ترکیه در فهرست فروش این تیم قرار گرفته و منبع خبری منتشر کننده این موضوع بر این باور است که باشگاه فروش او و ابراهیم با را در دستور کار خود قرار داده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fhcd;k hdvhkd HghkdhhsPUv jv;di nv tivsj tvUa hdk jdl rvhv 'vtji U lkfu ofvd lkjav ;kkni hdk lUqUu fv hdk fhUv hsj ;i fha'hi tvUa hU U hfvhidl fh vh nv nsjUv ;hv oUn rvhv nhni hsj. aifhcchni U hfvhidl‌fh nv tivsj lhchn HghkdhhsPUv fhcd;k hdvhkd HghkdhhsPUv jv;di nv tivsj tvUa hdk jdl rvhv 'vtji U lkfu ofvd lkjav ;kkni hdk lUqUu fv hdk fhUv hsj ;i fha'hi tvUa hU U hfvhidl fh vh nv nsjUv ;hv oUn rvhv nhni hsj.

تصویر خبر
شهباززاده-و-ابراهیم-با-در-فهرست-مازاد-آلانیااسپور
برچسب های مرتبط: