پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:32

اصفهان- ایرنا- مرکز 'آموزش علوم با رویکرد کاوشگری' (IBSE) با حمایت بنیاد علمی سازمان همکاری های منطقه ای اکو و وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش و همکاری یک موسسه آموزشی فرانسوی در دانشگاه اصفهان راه اندازی می شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hwtihk- hdvkh- lv;c 'HlUca ugUl fh vUd;vn ;hUa'vd' (IBSE) fh plhdj fkdhn ugld shclhk il;hvd ihd lkxri hd h;U U Uchvjohki ihd ugUl U HlUca U PvUva U il;hvd d; lUssi HlUcad tvhksUd nv nhka'hi hwtihk vhi hknhcd ld aUn. lv;c HlUca ugUl fh vUd;vn ;hUa'vd nv nhka'hi hwtihk vhi hknhcd ld aUn hwtihk- hdvkh- lv;c 'HlUca ugUl fh vUd;vn ;hUa'vd' (IBSE) fh plhdj fkdhn ugld shclhk il;hvd ihd lkxri hd h;U U Uchvjohki ihd ugUl U HlUca U PvUva U il;hvd d; lUssi HlUcad tvhksUd nv nhka'hi hwtihk vhi hknhcd ld aUn.

تصویر خبر
مرکز-آموزش-علوم-با-رویکرد-کاوشگری-در-دانشگاه-اصفهان-راه-اندازی-می-شود
برچسب های مرتبط: