پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:34

مطابق یک روال قدیمی، با تکرار پدیده وارونگی و تشدید آلودگی هوا، شهروندان شاهد فرافکنی مسوولیت‌ها و در نهایت واکنش‌هایی مانند تعطیلی مدارس و توسعه محدوده طرح ترافیک و نظایر آن هستند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lxhfr d; vUhg rndldT fh j;vhv Pndni UhvUk'd U jandn HgUn'd iUhT aivUknhk ahin tvht;kd lsUUgdj‌ih U nv kihdj Uh;ka‌ihdd lhkkn juxdgd lnhvs U jUsui lpnUni xvp jvhtd; U kzhdv Hk isjkn. HgUn'd iUh jhUhk Idsj? lxhfr d; vUhg rndldT fh j;vhv Pndni UhvUk'd U jandn HgUn'd iUhT aivUknhk ahin tvht;kd lsUUgdj‌ih U nv kihdj Uh;ka‌ihdd lhkkn juxdgd lnhvs U jUsui lpnUni xvp jvhtd; U kzhdv Hk isjkn.

تصویر خبر
آلودگی-هوا-تاوان-چیست-
برچسب های مرتبط: