پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:35

به یک تلفنچی ترجیحا جوان جهت کار در تاکسی تلفنی از ساعت ۱۲ الی ۲۲ با حقوق ۳۵۰ هزار تومان ... نوشته استخدام تلفنچی جهت کار در تاکسی تلفنی در زنجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; jgtkId jvOdph OUhk Oij ;hv nv jh;sd jgtkd hc shuj ۱۲ hgd ۲۲ fh prUr ۳۵۰ ichv jUlhk ... kUaji hsjonhl jgtkId Oij ;hv nv jh;sd jgtkd nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl jgtkId Oij ;hv nv jh;sd jgtkd nv ckOhk fi d; jgtkId jvOdph OUhk Oij ;hv nv jh;sd jgtkd hc shuj ۱۲ hgd ۲۲ fh prUr ۳۵۰ ichv jUlhk ... kUaji hsjonhl jgtkId Oij ;hv nv jh;sd jgtkd nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-تلفنچی-جهت-کار-در-تاکسی-تلفنی-در-زنجان
برچسب های مرتبط: