پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:37

مدیرکل آموزش فنی وحرفه‌ای استان اردبیل گفت: توجه به نیاز بازار کار و محصول‌محور بودن از اولویتهای مهم در ارائه آموزشهای فنی و مهارتی در اردبیل است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndv;g HlUca tkd Upvti‌hd hsjhk hvnfdg 'tj: jUOi fi kdhc fhchv ;hv U lpwUg‌lpUv fUnk hc hUgUdjihd lil nv hvhmi HlUcaihd tkd U lihvjd nv hvnfdg hsj. HlUcaihd lihvjd nv hvnfdg fh jUOi fi kdhc fhchv ;hv hvhmi ld‌aUn lndv;g HlUca tkd Upvti‌hd hsjhk hvnfdg 'tj: jUOi fi kdhc fhchv ;hv U lpwUg‌lpUv fUnk hc hUgUdjihd lil nv hvhmi HlUcaihd tkd U lihvjd nv hvnfdg hsj.

تصویر خبر
آموزشهای-مهارتی-در-اردبیل-با-توجه-به-نیاز-بازار-کار-ارائه-می-شود
برچسب های مرتبط: