پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:38

به تعدادی کارگر ساده و ماهر جهت کار در کارواش بصورت فوری در شهر تبریز نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند ... نوشته استخدام کارگر ساده و ماهر جهت کارواش در تبریز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi junhnd ;hv'v shni U lhiv Oij ;hv nv ;hvUha fwUvj tUvd nv aiv jfvdc kdhclkndl. ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn ... kUaji hsjonhl ;hv'v shni U lhiv Oij ;hvUha nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hv'v shni U lhiv Oij ;hvUha nv jfvdc fi junhnd ;hv'v shni U lhiv Oij ;hv nv ;hvUha fwUvj tUvd nv aiv jfvdc kdhclkndl. ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn ... kUaji hsjonhl ;hv'v shni U lhiv Oij ;hvUha nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارگر-ساده-و-ماهر-جهت-کارواش-در-تبریز
برچسب های مرتبط: