پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:38

به یک نفر نیروی آبدارچی مجرب در شهر زنجان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. نوشته استخدام نیروی آبدارچی مجرب در شهر زنجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; ktv kdvUd HfnhvId lOvf nv aiv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl kdvUd HfnhvId lOvf nv aiv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvUd HfnhvId lOvf nv aiv ckOhk fi d; ktv kdvUd HfnhvId lOvf nv aiv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl kdvUd HfnhvId lOvf nv aiv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیروی-آبدارچی-مجرب-در-شهر-زنجان