پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:38

به یک موتورسوار زیر ۲۵ سال مجرد جهت کار در پیتزا هفت ستاره در تبریز نیازمندیم. ترجیحاً ساکن مناطق مرزداران ... نوشته استخدام موتورسوار جهت کار در پیتزا هفت ستاره در تبریز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; lUjUvsUhv cdv ۲۵ shg lOvn Oij ;hv nv Pdjch itj sjhvi nv jfvdc kdhclkndl. jvOdphQ sh;k lkhxr lvcnhvhk ... kUaji hsjonhl lUjUvsUhv Oij ;hv nv Pdjch itj sjhvi nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lUjUvsUhv Oij ;hv nv Pdjch itj sjhvi nv jfvdc fi d; lUjUvsUhv cdv ۲۵ shg lOvn Oij ;hv nv Pdjch itj sjhvi nv jfvdc kdhclkndl. jvOdphQ sh;k lkhxr lvcnhvhk ... kUaji hsjonhl lUjUvsUhv Oij ;hv nv Pdjch itj sjhvi nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-موتورسوار-جهت-کار-در-پیتزا-هفت-ستاره-در-تبریز
برچسب های مرتبط: