پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:40

براساس نتایج نظرسنجی‌ها، نامزد محافظه‌کاران فرانسه با 63 درصد آرا به سادگی خواهد توانست نماینده راست‌های افراطی را در دور دوم انتخابات احتمالی ریاست جمهوری این کشور شکست دهد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fvhshs kjhdO kzvskOd‌ihT khlcn lphtzi‌;hvhk tvhksi fh 63 nvwn Hvh fi shn'd oUhin jUhksj klhdkni vhsj‌ihd htvhxd vh nv nUv nUl hkjohfhj hpjlhgd vdhsj OliUvd hdk ;aUv a;sj nin. tdUk "fvkni" hkjohfhj vdhsj OliUvd tvhksi ld‌aUn fvhshs kjhdO kzvskOd‌ihT khlcn lphtzi‌;hvhk tvhksi fh 63 nvwn Hvh fi shn'd oUhin jUhksj klhdkni vhsj‌ihd htvhxd vh nv nUv nUl hkjohfhj hpjlhgd vdhsj OliUvd hdk ;aUv a;sj nin.

تصویر خبر
فیون--برنده--انتخابات-ریاست-جمهوری-فرانسه-می-شود
برچسب های مرتبط: