پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:40

شهرکرد - ایرنا - مدیرعامل شرکت آبفای روستایی چهارمحال وبختیاری گفت: از شناسایی 700 کیلومتر شبکه آب روستایی فرسوده در استان خبر داد و گفت: 33 درصد آب شرب روستایی از طریق این سیستم هدر می رود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

aiv;vn - hdvkh - lndvuhlg av;j Hfthd vUsjhdd Iihvlphg Ufojdhvd 'tj: hc akhshdd 700 ;dgUljv af;i Hf vUsjhdd tvsUni nv hsjhk ofv nhn U 'tj: 33 nvwn Hf avf vUsjhdd hc xvdr hdk sdsjl inv ld vUn. 33 nvwn Hf avf vUsjhdd Iihvlphg U fojdhvd inv ld vUn aiv;vn - hdvkh - lndvuhlg av;j Hfthd vUsjhdd Iihvlphg Ufojdhvd 'tj: hc akhshdd 700 ;dgUljv af;i Hf vUsjhdd tvsUni nv hsjhk ofv nhn U 'tj: 33 nvwn Hf avf vUsjhdd hc xvdr hdk sdsjl inv ld vUn.

تصویر خبر
33-درصد-آب-شرب-روستایی-چهارمحال-و-بختیاری-هدر-می-رود
برچسب های مرتبط: