پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:40

مشهد- ایرنا- رئیس اداره مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: پوشش طرح خرید خدمات آموزشی در این استان در مقایسه با پارسال بیش از سه هزار دانش آموز افزایش دارد.

lain- hdvkh- vmds hnhvi lnhvs ydvnUgjd U lahv;jihd lvnld hnhvi ;g HlUca U PvUva ovhshk vqUd 'tj: PUaa xvp ovdn onlhj HlUcad nv hdk hsjhk nv lrhdsi fh Phvshg fda hc si ichv nhka HlUc htchda nhvn. htchda PUaa xvp ovdn onlhj HlUcad nv ovhshk vqUd lain- hdvkh- vmds hnhvi lnhvs ydvnUgjd U lahv;jihd lvnld hnhvi ;g HlUca U PvUva ovhshk vqUd 'tj: PUaa xvp ovdn onlhj HlUcad nv hdk hsjhk nv lrhdsi fh Phvshg fda hc si ichv nhka HlUc htchda nhvn.

تصویر خبر
افزایش-پوشش-طرح-خرید-خدمات-آموزشی-در-خراسان-رضوی