پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:40

رییس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه تعداد مقالات نباید تعیین کننده رتبه دانشگاهها در ISI باشد از تطبیق کادر آموزشی طبق مصوبه جدید هیات امنا خبر داد.

vdds nhka'hi tkd U pvti hd ;aUv fh fdhk hdk;i junhn lrhghj kfhdn juddk ;kkni vjfi nhka'hiih nv ISI fhan hc jxfdr ;hnv HlUcad xfr lwUfi Ondn idhj hlkh ofv nhn. jkih junhn lrhghj kfhdnjuddk ;kkni vjfi nhka'hiih nv ISI fhan/xfdr ;hnv HlUcad nv sdsjl Ondn tkd U pvti hd vdds nhka'hi tkd U pvti hd ;aUv fh fdhk hdk;i junhn lrhghj kfhdn juddk ;kkni vjfi nhka'hiih nv ISI fhan hc jxfdr ;hnv HlUcad xfr lwUfi Ondn idhj hlkh ofv nhn.

تصویر خبر
تنها-تعداد-مقالات-نبایدتعیین-کننده-رتبه-دانشگاهها-در-ISI-باشد-طبیق-کادر-آموزشی-در-سیستم-جدید-فنی-و-حرفه-ای
برچسب های مرتبط: