پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:44

گویا سیاست‌های آزاد‌سازی ساحل در دولت یازدهم هم شکست خورده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

'Udh sdhsj‌ihd Hchn‌shcd shpg nv nUgj dhcnil il a;sj oUvni hsj. 80 nvwn shpg nv nihk nvdhoUhvhk 'Udh sdhsj‌ihd Hchn‌shcd shpg nv nUgj dhcnil il a;sj oUvni hsj.

تصویر خبر
80-درصد-ساحل-در-دهان-دریاخواران
برچسب های مرتبط: