پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:44

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست تنها با قوه قهریه و اسحله امکانپذیر نیست گفت: در این زمینه باید به فکر راهکارهای فرهنگی و مشارکت مردم باشیم.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndv;g lpdx cdsj ;i'dgUdi U fUdvhpln fh jh;dn fv hdk;i pthzj hc lpdx cdsj jkih fh rUi rivdi U hspgi hl;hkPbdv kdsj 'tj: nv hdk cldki fhdn fi t;v vhi;hvihd tvik'd U lahv;j lvnl fhadl. pthzj hc lpdx cdsj ;i'dgUdi U fUdvhpln fh hsgpi hl;hkPbdv kdsj lndv;g lpdx cdsj ;i'dgUdi U fUdvhpln fh jh;dn fv hdk;i pthzj hc lpdx cdsj jkih fh rUi rivdi U hspgi hl;hkPbdv kdsj 'tj: nv hdk cldki fhdn fi t;v vhi;hvihd tvik'd U lahv;j lvnl fhadl.

تصویر خبر
حفاظت-از-محیط-زیست-کهگیلویه-و-بویراحمد-با-اسلحه-امکانپذیر-نیست
برچسب های مرتبط: