پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:45

بازیکن ایرانی آلانیااسپور ترکیه در فهرست فروش این تیم قرار گرفته و منبع خبری منتشر کننده این موضوع بر این باور است که باشگاه فروش او و ابراهیم با را در دستور کار خود قرار داده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fhcd;k hdvhkd HghkdhhsPUv jv;di nv tivsj tvUa hdk jdl rvhv 'vtji U lkfu ofvd lkjav ;kkni hdk lUqUu fv hdk fhUv hsj ;i fha'hi tvUa hU U hfvhidl fh vh nv nsjUv ;hv oUn rvhv nhni hsj. ofv oUa fvhd hsjrghgd ih fhcd;k hdvhkd HghkdhhsPUv jv;di nv tivsj tvUa hdk jdl rvhv 'vtji U lkfu ofvd lkjav ;kkni hdk lUqUu fv hdk fhUv hsj ;i fha'hi tvUa hU U hfvhidl fh vh nv nsjUv ;hv oUn rvhv nhni hsj.

تصویر خبر
خبر-خوش-برای-استقلالی-ها
برچسب های مرتبط: