پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:46

یکی از موضوعات مهم حوزه بانکداری در چند وقت اخیر اصلاحات در قوانین بانکداری کشور است که برخی از کارشناسان بر این باورند که ساختار بانکی با نگاه بر مسائل مالی باید تغییر کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d;d hc lUqUuhj lil pUci fhk;nhvd nv Ikn Urj hodv hwghphj nv rUhkdk fhk;nhvd ;aUv hsj ;i fvod hc ;hvakhshk fv hdk fhUvkn ;i shojhv fhk;d fh k'hi fv lshmg lhgd fhdn jyddv ;kn. fvod hc fhk;‌ihd nUgjd fi sPvni‌oUvd sUr Pdnh ;vni‌hkn/ owUwd‌ih jkih fi t;v Odf sihl‌nhvhk d;d hc lUqUuhj lil pUci fhk;nhvd nv Ikn Urj hodv hwghphj nv rUhkdk fhk;nhvd ;aUv hsj ;i fvod hc ;hvakhshk fv hdk fhUvkn ;i shojhv fhk;d fh k'hi fv lshmg lhgd fhdn jyddv ;kn.

تصویر خبر
برخی-از-بانک-های-دولتی-به-سپرده-خوری-سوق-پیدا-کرده-اند--خصوصی-ها-تنها-به-فکر-جیب-سهام-داران
برچسب های مرتبط: