پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:46

اردبیل – با حضور اساتید جامعه‌شناسی، سمپوزیم جامعه‌شناسی و مسائل اجتماعی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

hvnfdg – fh pqUv hshjdn Ohlui‌akhsdT slPUcdl Ohlui‌akhsd U lshmg hOjlhud nv nhka'hi lprr hvnfdgd fv'chv an. slPUcdl Ohlui‌akhsd U lshmg hOjlhud nv hvnfdg fv'chv an hvnfdg – fh pqUv hshjdn Ohlui‌akhsdT slPUcdl Ohlui‌akhsd U lshmg hOjlhud nv nhka'hi lprr hvnfdgd fv'chv an.

تصویر خبر
سمپوزیم-جامعه-شناسی-و-مسائل-اجتماعی-در-اردبیل-برگزار-شد
برچسب های مرتبط: