پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:46

براساس ماده 58 قانون برنامه توسعه و با تصویب مجلس کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌ شدند برای اجرای پروژه های عمرانی خود، پیمانکاران بومی و استانی را در اولویت قرار دهند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fvhshs lhni 58 rhkUk fvkhli jUsui U fh jwUdf lOgs ;gdi nsj'hi‌ihd hOvhdd lUzt‌ ankn fvhd hOvhd PvUCi ihd ulvhkd oUnT Pdlhk;hvhk fUld U hsjhkd vh nv hUgUdj rvhv nikn. Pdlhk;hvhk fUld U hsjhkd nv hUgUdj hOvhd PvUCi‌ih rvhv 'vtjkn fvhshs lhni 58 rhkUk fvkhli jUsui U fh jwUdf lOgs ;gdi nsj'hi‌ihd hOvhdd lUzt‌ ankn fvhd hOvhd PvUCi ihd ulvhkd oUnT Pdlhk;hvhk fUld U hsjhkd vh nv hUgUdj rvhv nikn.

تصویر خبر
پیمانکاران-بومی-و-استانی-در-اولویت-اجرای-پروژه-ها-قرار-گرفتند
برچسب های مرتبط: