پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:46

وزارت خزانه‌داری آمریکا شش تن از مقامات ارشد کره‌شمالی از جمله خواهر رهبر این کشور را به دلیل نقض حقوق بشر و سانسور در این کشور کمونیستی به لیست تحریمی‌های خود افزود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Uchvj ochki‌nhvd Hlvd;h aa jk hc lrhlhj hvan ;vi‌alhgd hc Olgi oUhiv vifv hdk ;aUv vh fi ngdg krq prUr fav U shksUv nv hdk ;aUv ;lUkdsjd fi gdsj jpvdld‌ihd oUn htcUn. Hlvd;h khl 7 lrhl nd'v ;vi‌alhgd vh Uhvn gdsj jpvdl‌ih ;vn Uchvj ochki‌nhvd Hlvd;h aa jk hc lrhlhj hvan ;vi‌alhgd hc Olgi oUhiv vifv hdk ;aUv vh fi ngdg krq prUr fav U shksUv nv hdk ;aUv ;lUkdsjd fi gdsj jpvdld‌ihd oUn htcUn.

تصویر خبر
آمریکا-نام-7-مقام-دیگر-کره-شمالی-را-وارد-لیست-تحریم-ها-کرد
برچسب های مرتبط: