پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:48

سناتورهای آمریکایی در نخستین اقدام برای لغو قانون بهداشت و سلامت باراک اوباما موسوم به "اوباماکر" ، به قطعنامه‌ای رای دادند تا کمیته سنا پیش نویس لایحه لغو این قانون را تهیه کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

skhjUvihd Hlvd;hdd nv kosjdk hrnhl fvhd gyU rhkUk finhaj U sghlj fhvh; hUfhlh lUsUl fi "hUfhlh;v" T fi rxukhli‌hd vhd nhnkn jh ;ldji skh Pda kUds ghdpi gyU hdk rhkUk vh jidi ;kn. kosjdk 'hl skhjUvihd Hlvd;hdd fvhd gyU rhkUk finhaj U sghlj hUfhlh skhjUvihd Hlvd;hdd nv kosjdk hrnhl fvhd gyU rhkUk finhaj U sghlj fhvh; hUfhlh lUsUl fi "hUfhlh;v" T fi rxukhli‌hd vhd nhnkn jh ;ldji skh Pda kUds ghdpi gyU hdk rhkUk vh jidi ;kn.

تصویر خبر
نخستین-گام-سناتورهای-آمریکایی-برای-لغو-قانون-بهداشت-و-سلامت-اوباما
برچسب های مرتبط: