پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:48

در ادامه دیدارهای لیگ NBA، همه تیم‌های میزبان بر میهمانان خود غلبه کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv hnhli ndnhvihd gd' NBAT ili jdl‌ihd ldcfhk fv ldilhkhk oUn ygfi ;vnkn. PdvUcd jhknv fh jvdPg nhfg UsjfvU;/ Odlc hc v;Uvn ihvnhUd 'baj nv hnhli ndnhvihd gd' NBAT ili jdl‌ihd ldcfhk fv ldilhkhk oUn ygfi ;vnkn.

تصویر خبر
پیروزی-تاندر-با-تریپل-دابل-وستبروک--جیمز-از-رکورد-هارداوی-گذشت