پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:48

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمان با اشاره به اینکه 24 کمیته در ستاد دهه فجر استان کرمان تشکیل شده است گفت: کمیته روستایی و عشایری نیز برای پوشش برنامه‌های روستائیان تشکیل شده است.

vmds aUvhd ilhik'd jfgdyhj hsghld ;vlhk fh hahvi fi hdk;i 24 ;ldji nv sjhn nii tOv hsjhk ;vlhk ja;dg ani hsj 'tj: ;ldji vUsjhdd U uahdvd kdc fvhd PUaa fvkhli‌ihd vUsjhmdhk ja;dg ani hsj. sjhn nii tOv hsjhk ;vlhk fh 24 ;ldji tuhgdj ld‌;kn vmds aUvhd ilhik'd jfgdyhj hsghld ;vlhk fh hahvi fi hdk;i 24 ;ldji nv sjhn nii tOv hsjhk ;vlhk ja;dg ani hsj 'tj: ;ldji vUsjhdd U uahdvd kdc fvhd PUaa fvkhli‌ihd vUsjhmdhk ja;dg ani hsj.

تصویر خبر
ستاد-دهه-فجر-استان-کرمان-با-24-کمیته-فعالیت-می-کند
برچسب های مرتبط: