پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:51

سخنگوی رئیس جمهور ترکیه بار دیگر اقدام ارتش آمریکا در حمایت از شبه نظامیان کرد سوری را که در حال مقابله با گروه تروریستی داعش هستند، محکوم کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

sok'Ud vmds OliUv jv;di fhv nd'v hrnhl hvja Hlvd;h nv plhdj hc afi kzhldhk ;vn sUvd vh ;i nv phg lrhfgi fh 'vUi jvUvdsjd nhua isjknT lp;Ul ;vn. hvnUyhk plhdj hvja Hlvd;h hc afi kzhldhk ;vn vh lp;Ul ;vn sok'Ud vmds OliUv jv;di fhv nd'v hrnhl hvja Hlvd;h nv plhdj hc afi kzhldhk ;vn sUvd vh ;i nv phg lrhfgi fh 'vUi jvUvdsjd nhua isjknT lp;Ul ;vn.

تصویر خبر
اردوغان-حمایت-ارتش-آمریکا-از-شبه-نظامیان-کرد-را-محکوم-کرد