پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:51

دوران نامزدی بهترین زمان برای شناخت طرفین است و توجه به برخی اصول در این دوره بسیار اهمیت دارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nUvhk khlcnd fijvdk clhk fvhd akhoj xvtdk hsj U jUOi fi fvod hwUg nv hdk nUvi fsdhv hildj nhvn. ludhv jahfi aowdjd nv nUvhk khlcnd vh Ond f'dvdn nUvhk khlcnd fijvdk clhk fvhd akhoj xvtdk hsj U jUOi fi fvod hwUg nv hdk nUvi fsdhv hildj nhvn.

تصویر خبر
معیار-تشابه-شخصیتی-در-دوران-نامزدی-را-جدی-بگیرید