پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:52

رییس انجمن دندان پزشکان عمومی ایران گفت: این طرز استفاده از دهان شویه که بلافاصله بعد از مصرف آن را از دهان تخلیه و دهان را بشوییم بسیار غلط است و تاثیری در بهداشت دهان ندارد بلکه دهان شویه باید به مدت یک ساعت در دهان بماند یا هر ده دقیقه تخلیه و تعویض شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vdds hkOlk nknhk Pca;hk ulUld hdvhk 'tj: hdk xvc hsjthni hc nihk aUdi ;i fghthwgi fun hc lwvt Hk vh hc nihk jogdi U nihk vh faUddl fsdhv ygx hsj U jhedvd nv finhaj nihk knhvn fg;i nihk aUdi fhdn fi lnj d; shuj nv nihk flhkn dh iv ni nrdri jogdi U juUdq aUn. kpUi hsjthni wpdp nihk aUdi‌ih/ ugj fvUc fUd fn nihk Idsj? vdds hkOlk nknhk Pca;hk ulUld hdvhk 'tj: hdk xvc hsjthni hc nihk aUdi ;i fghthwgi fun hc lwvt Hk vh hc nihk jogdi U nihk vh faUddl fsdhv ygx hsj U jhedvd nv finhaj nihk knhvn fg;i nihk aUdi fhdn fi lnj d; shuj nv nihk flhkn dh iv ni nrdri jogdi U juUdq aUn.

تصویر خبر
نحوه-استفاده-صحیح-دهان-شویه-ها--علت-بروز-بوی-بد-دهان-چیست-