پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:57

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طی 9 ماهه سال 95، 20 مجوز تاسیس صنعتی با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی توسط این سازمان صادر شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds shclhk wkujT lunk U jOhvj ovhshk vqUd 'tj: xd 9 lhii shg 95T 20 lOUc jhsds wkujd fh lahv;j svlhdi‌'bhvhk ohvOd jUsx hdk shclhk whnv ani hsj. wnUv 20 lOUc jhsds wkujd fh lahv;j svlhdi‌'bhvhk ohvOd nv ovhshk vqUd vmds shclhk wkujT lunk U jOhvj ovhshk vqUd 'tj: xd 9 lhii shg 95T 20 lOUc jhsds wkujd fh lahv;j svlhdi‌'bhvhk ohvOd jUsx hdk shclhk whnv ani hsj.

تصویر خبر
صدور-20-مجوز-تاسیس-صنعتی-با-مشارکت-سرمایه-گذاران-خارجی-در-خراسان-رضوی