پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:58

محققان ژاپنی با ایجاد دما و فشار بالایی که مشابه شرایط لایه‌های عمیق داخل کره زمین است به این نتیجه رسیدند که عنصری که در جست‌وجویش بوده‌اند، سیلیکون است و این کشف می‌تواند به درک بهتر از چگونگی پیدایش کره‌ای که روی آن زندگی می‌کنیم، کمک کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lprrhk ChPkd fh hdOhn nlh U tahv fhghdd ;i lahfi avhdx ghdi‌ihd uldr nhog ;vi cldk hsj fi hdk kjdOi vsdnkn ;i ukwvd ;i nv Osj‌UOUda fUni‌hknT sdgd;Uk hsj U hdk ;at ld‌jUhkn fi nv; fijv hc I'Uk'd Pdnhda ;vi‌hd ;i vUd Hk ckn'd ld‌;kdlT ;l; ;kn. lulhd Hovdk ukwv ;at‌kani isji ;vi cldk pg an lprrhk ChPkd fh hdOhn nlh U tahv fhghdd ;i lahfi avhdx ghdi‌ihd uldr nhog ;vi cldk hsj fi hdk kjdOi vsdnkn ;i ukwvd ;i nv Osj‌UOUda fUni‌hknT sdgd;Uk hsj U hdk ;at ld‌jUhkn fi nv; fijv hc I'Uk'd Pdnhda ;vi‌hd ;i vUd Hk ckn'd ld‌;kdlT ;l; ;kn.

تصویر خبر
معمای-آخرین-عنصر-کشف-نشده-هسته-کره-زمین-حل-شد
برچسب های مرتبط: