پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:58

مرجع تقلید شیعیان گفت: در منطقه خاورمیانه برخی کشورها باهدف ایجاد امنیت برای رژیم صهیونیستی با پول‌های مفت در بین مسلمانان جنگ و خونریزی به پا می‌کنند تا این رژیم راحت باشد.

lvOu jrgdn adudhk 'tj: nv lkxri ohUvldhki fvod ;aUvih fhint hdOhn hlkdj fvhd vCdl widUkdsjd fh PUg‌ihd ltj nv fdk lsglhkhk Ok' U oUkvdcd fi Ph ld‌;kkn jh hdk vCdl vhpj fhan. fvod ;aUvihd lkxri fvhd jhldk hlkdj "vCdl widUkdsjd" icdki ld‌;kkn lvOu jrgdn adudhk 'tj: nv lkxri ohUvldhki fvod ;aUvih fhint hdOhn hlkdj fvhd vCdl widUkdsjd fh PUg‌ihd ltj nv fdk lsglhkhk Ok' U oUkvdcd fi Ph ld‌;kkn jh hdk vCdl vhpj fhan.

تصویر خبر
برخی-کشورهای-منطقه-برای-تامین-امنیت--رژیم-صهیونیستی--هزینه-می-کنند