پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:58

رسانه های رسمی ترکیه از وقوع درگیری فیزیکی شدید میان نمایندگان پارلمان این کشور طی جلسه شب گذشته خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vshki ihd vsld jv;di hc UrUu nv'dvd tdcd;d andn ldhk klhdkn'hk Phvglhk hdk ;aUv xd Ogsi af 'baji ofv nhn. UrUu nv'dvd andn tdcd;d ldhk klhdkn'hk Phvglhk jv;di vshki ihd vsld jv;di hc UrUu nv'dvd tdcd;d andn ldhk klhdkn'hk Phvglhk hdk ;aUv xd Ogsi af 'baji ofv nhn.

تصویر خبر
وقوع-درگیری-شدید-فیزیکی-میان-نمایندگان-پارلمان-ترکیه
برچسب های مرتبط: