پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:59

به یک آشپز ماهر و مجرب خانم یا آقا در شهر تبریز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر ... نوشته استخدام آشپز ماهر و مجرب در شهر تبریز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; HaPc lhiv U lOvf ohkl dh Hrh nv aiv jfvdc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl HaPc lhiv U lOvf nv aiv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl HaPc lhiv U lOvf nv aiv jfvdc fi d; HaPc lhiv U lOvf ohkl dh Hrh nv aiv jfvdc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl HaPc lhiv U lOvf nv aiv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-آشپز-ماهر-و-مجرب-در-شهر-تبریز
برچسب های مرتبط: