پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:59

به تعدادی فروشنده ماهر خانم و آقا به صورت تمام وقت جهت کار در فروشگاه پوشاک عرفان در تبریز نیازمندیم.متقاضیان ... نوشته استخدام فروشنده در فروشگاه پوشاک عرفان در تبریز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi junhnd tvUakni lhiv ohkl U Hrh fi wUvj jlhl Urj Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; uvthk nv jfvdc kdhclkndl.ljrhqdhk ... kUaji hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi PUah; uvthk nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi PUah; uvthk nv jfvdc fi junhnd tvUakni lhiv ohkl U Hrh fi wUvj jlhl Urj Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; uvthk nv jfvdc kdhclkndl.ljrhqdhk ... kUaji hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi PUah; uvthk nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-در-فروشگاه-پوشاک-عرفان-در-تبریز
برچسب های مرتبط: