پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:59

به تعدادی نیرو آقا و خانم جهت کار در یک واحد صنعتی در زنجان نیازمندیم. با توجه به دقا کار ... نوشته استخدام نیرو جهت کار در یک واحد صنعتی در زنجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd kdvU Hrh U ohkl Oij ;hv nv d; Uhpn wkujd nv ckOhk kdhclkndl. fh jUOi fi nrh ;hv ... kUaji hsjonhl kdvU Oij ;hv nv d; Uhpn wkujd nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvU Oij ;hv nv d; Uhpn wkujd nv ckOhk fi junhnd kdvU Hrh U ohkl Oij ;hv nv d; Uhpn wkujd nv ckOhk kdhclkndl. fh jUOi fi nrh ;hv ... kUaji hsjonhl kdvU Oij ;hv nv d; Uhpn wkujd nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیرو-جهت-کار-در-یک-واحد-صنعتی-در-زنجان
برچسب های مرتبط: