پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:59

به یک منشی خانم مجرد جهت کار در باشگاه بدنسازی به صورت نیمه وقت در زنجان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند ... نوشته استخدام منشی خانم جهت کار در باشگاه بدنسازی در زنجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; lkad ohkl lOvn Oij ;hv nv fha'hi fnkshcd fi wUvj kdli Urj nv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn ... kUaji hsjonhl lkad ohkl Oij ;hv nv fha'hi fnkshcd nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lkad ohkl Oij ;hv nv fha'hi fnkshcd nv ckOhk fi d; lkad ohkl lOvn Oij ;hv nv fha'hi fnkshcd fi wUvj kdli Urj nv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn ... kUaji hsjonhl lkad ohkl Oij ;hv nv fha'hi fnkshcd nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-منشی-خانم-جهت-کار-در-باشگاه-بدنسازی-در-زنجان