پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:59

به تعدادی وردست خیاط آقا یا خانم ماهر در زنجان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل ... نوشته استخدام وردست خیاط آقا یا خانم ماهر در زنجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi junhnd Uvnsj odhx Hrh dh ohkl lhiv nv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl Uvnsj odhx Hrh dh ohkl lhiv nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl Uvnsj odhx Hrh dh ohkl lhiv nv ckOhk fi junhnd Uvnsj odhx Hrh dh ohkl lhiv nv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl Uvnsj odhx Hrh dh ohkl lhiv nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-وردست-خیاط-آقا-یا-خانم-ماهر-در-زنجان