پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:59

به یک نفر خانم جهت امور آبدارخانه و آشپزی با پرداخت حقوق مکفی و بیمه تامین اجتماعی و سرویس ایاب ... نوشته استخدام یک نفر خانم جهت امور آبدارخانه و آشپزی در تبریز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi d; ktv ohkl Oij hlUv Hfnhvohki U HaPcd fh Pvnhoj prUr l;td U fdli jhldk hOjlhud U svUds hdhf ... kUaji hsjonhl d; ktv ohkl Oij hlUv Hfnhvohki U HaPcd nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl d; ktv ohkl Oij hlUv Hfnhvohki U HaPcd nv jfvdc fi d; ktv ohkl Oij hlUv Hfnhvohki U HaPcd fh Pvnhoj prUr l;td U fdli jhldk hOjlhud U svUds hdhf ... kUaji hsjonhl d; ktv ohkl Oij hlUv Hfnhvohki U HaPcd nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-یک-نفر-خانم-جهت-امور-آبدارخانه-و-آشپزی-در-تبریز
برچسب های مرتبط: