پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:59

بجنورد- ایرنا- مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان شمالی از اعطای تسهیلات به طرح‌های اشتغالزایی غیرمشارکتی روستاییان خبر داد و گفت: سهم دولت در کمک به کاهش نرخ سود این تسهیلات تامین نشد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fOkUvn- hdvkh- lndv;g ntjv hlUv vUsjhdd U aUvhihd hsjhknhvd ovhshk alhgd hc huxhd jsidghj fi xvp‌ihd hajyhgchdd ydvlahv;jd vUsjhddhk ofv nhn U 'tj: sil nUgj nv ;l; fi ;hia kvo sUn hdk jsidghj jhldk kan. sil nUgj nv ;l; fi huxhd jsidghj xvp‌ihd ydvlahv;jd vUsjhddhk jhldk kan fOkUvn- hdvkh- lndv;g ntjv hlUv vUsjhdd U aUvhihd hsjhknhvd ovhshk alhgd hc huxhd jsidghj fi xvp‌ihd hajyhgchdd ydvlahv;jd vUsjhddhk ofv nhn U 'tj: sil nUgj nv ;l; fi ;hia kvo sUn hdk jsidghj jhldk kan.

تصویر خبر
سهم-دولت-در-کمک-به-اعطای-تسهیلات-طرح-های-غیرمشارکتی-روستاییان-تامین-نشد
برچسب های مرتبط: