پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:00

مدیر‌کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: بخشی از سازه‌های زیر‌زمینی هدایت آب در شهر تاریخی اصفهان در محور شمال‌غرب مسجد تاریخی امام(ره) کشف شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndv‌;g ldvhe tvik'd hsjhk hwtihk 'tj: foad hc shci‌ihd cdv‌cldkd inhdj Hf nv aiv jhvdod hwtihk nv lpUv alhg‌yvf lsOn jhvdod hlhl(vi) ;at an. ;at foad hc shci‌ihd Hfd cdv‌cldkd nv aiv jhvdod hwtihk lndv‌;g ldvhe tvik'd hsjhk hwtihk 'tj: foad hc shci‌ihd cdv‌cldkd inhdj Hf nv aiv jhvdod hwtihk nv lpUv alhg‌yvf lsOn jhvdod hlhl(vi) ;at an.

تصویر خبر
کشف-بخشی-از-سازه-های-آبی-زیر-زمینی-در-شهر-تاریخی-اصفهان