پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:00

مجلس در مصوبه ای سازمان هواپیمایی کشوری را موظف به تامین انواع هواپیما و بالگرد مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوایی کشور با اولویت حمایت از تولید داخلی کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lOgs nv lwUfi hd shclhk iUhPdlhdd ;aUvd vh lUzt fi jhldk hkUhu iUhPdlh U fhg'vn lUvn kdhc khU'hk plg U krg iUhdd ;aUv fh hUgUdj plhdj hc jUgdn nhogd ;vn. lahv;j foa owUwd nv shoj U jUgdn hkUhu iUhPdlh U fhg'vn lOgs nv lwUfi hd shclhk iUhPdlhdd ;aUvd vh lUzt fi jhldk hkUhu iUhPdlh U fhg'vn lUvn kdhc khU'hk plg U krg iUhdd ;aUv fh hUgUdj plhdj hc jUgdn nhogd ;vn.

تصویر خبر
مشارکت-بخش-خصوصی-در-ساخت-و-تولید-انواع-هواپیما-و-بالگرد
برچسب های مرتبط: