پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:00

نمایشگاه گروهی «یادداشت های کنار مانده» با حضور 17 هنرمند در نگارخانه لاله افتتاح می‌‏شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhda'hi 'vUid Kdhnnhaj ihd ;khv lhkniL fh pqUv 17 ikvlkn nv k'hvohki ghgi htjjhp ld‌‏aUn. Pda xvp ihd ١٧ ikvlkn nv 'hgvd ghgi klhda'hi 'vUid Kdhnnhaj ihd ;khv lhkniL fh pqUv 17 ikvlkn nv k'hvohki ghgi htjjhp ld‌‏aUn.

تصویر خبر
پیش-طرح-های-١٧-هنرمند-در-گالری-لاله
برچسب های مرتبط: