پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:00

مرحوم کرمعلی شیری کله‌دره‌ای، پدر شهیدان لطف‌الله و روح‌الله شیری کله‌دره‌ای به علت تومور مغزی در بیمارستان امیرالمومنین(ع) بوئین‌زهرا دار فانی را وداع گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lvpUl ;vlugd advd ;gi‌nvi‌hdT Pnv aidnhk gxt‌hggi U vUp‌hggi advd ;gi‌nvi‌hd fi ugj jUlUv lycd nv fdlhvsjhk hldvhglUlkdk(u) fUmdk‌civh nhv thkd vh Unhu 'tj U fi tvcknhk aidna PdUsj. Pnv aidnhk advd nv'baj lvpUl ;vlugd advd ;gi‌nvi‌hdT Pnv aidnhk gxt‌hggi U vUp‌hggi advd ;gi‌nvi‌hd fi ugj jUlUv lycd nv fdlhvsjhk hldvhglUlkdk(u) fUmdk‌civh nhv thkd vh Unhu 'tj U fi tvcknhk aidna PdUsj.

تصویر خبر
پدر-شهیدان-شیری-درگذشت
برچسب های مرتبط: