پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:00

در حال دریافت متن کامل خبر...

iUhPdlhd hdvfhs A321 xd lvhsld fi hdvhk jpUdg nhni an

تصویر خبر
هواپیمای-ایرباس-A321-طی-مراسمی-به-ایران-تحویل-داده-شد