پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:01

یک شرکت تولیدی معتبر در جاده کلات مشهد به یک نفر کارشناس یا کارشناس ارشد آقا در رشته های شیمی ،فیزیک یا الکترونیک آشنا به استانداردهای فنی و ایزو و با ۲ سال سابقه کار نیازمند است. ساعت تماس ۸ الی ۱۲ متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۵۱۳۲۶۲۶۶۰۲

d; av;j jUgdnd lujfv nv Ohni ;ghj lain fi d; ktv ;hvakhs dh ;hvakhs hvan Hrh nv vaji ihd adld Ttdcd; dh hg;jvUkd; Hakh fi hsjhknhvnihd tkd U hdcU U fh ۲ shg shfri ;hv kdhclkn hsj. shuj jlhs ۸ hgd ۱۲ ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. jgtk: ۰۵۱۳۲۶۲۶۶۰۲ hsjonhl kdvU nv vaji adld U tdcd; dh hg;jvUkd; nv lain d; av;j jUgdnd lujfv nv Ohni ;ghj lain fi d; ktv ;hvakhs dh ;hvakhs hvan Hrh nv vaji ihd adld Ttdcd; dh hg;jvUkd; Hakh fi hsjhknhvnihd tkd U hdcU U fh ۲ shg shfri ;hv kdhclkn hsj. shuj jlhs ۸ hgd ۱۲ ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. jgtk: ۰۵۱۳۲۶۲۶۶۰۲

تصویر خبر
استخدام-نیرو-در-رشته-شیمی-و-فیزیک-یا-الکترونیک-در-مشهد
برچسب های مرتبط: