پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:01

آقایان وزرا اگر ذره ای به حیثیت دولت جمهوری اسلامی فکر کنند متوجه خواهند شد که شرکت آنان در مراسم فرش قرمز برای ورود یک هواپیما،در حقیقت موجب وهن دولت جمهوری اسلامی و شخص آنان در مقام عالی وزارتخانه های کشور است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Hrhdhk Ucvh h'v bvi hd fi pdedj nUgj OliUvd hsghld t;v ;kkn ljUOi oUhikn an ;i av;j Hkhk nv lvhsl tva rvlc fvhd UvUn d; iUhPdlhTnv prdrj lUOf Uik nUgj OliUvd hsghld U aow Hkhk nv lrhl uhgd Uchvjohki ihd ;aUv hsj. pqUv Ucvhd nUgj nv lvhsl hsjrfhg hc hdvfhsYHfvUvdcd lgd?! Hrhdhk Ucvh h'v bvi hd fi pdedj nUgj OliUvd hsghld t;v ;kkn ljUOi oUhikn an ;i av;j Hkhk nv lvhsl tva rvlc fvhd UvUn d; iUhPdlhTnv prdrj lUOf Uik nUgj OliUvd hsghld U aow Hkhk nv lrhl uhgd Uchvjohki ihd ;aUv hsj.

تصویر خبر
حضور-وزرای-دولت-در-مراسم-استقبال-از-ایرباس-آبروریزی-ملی--
برچسب های مرتبط: