پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:02

نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان با انتشار خبری، کشته شدن غیرنظامیان در منطقه «بوز قندهاری» در ولایت قندوز افغانستان را پذیرفتند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

kdvUihd Hlvd;hdd lsjrv nv htyhksjhk fh hkjahv ofvdT ;aji ank ydvkzhldhk nv lkxri KfUc rknihvdL nv Ughdj rknUc htyhksjhk vh Pbdvtjkn. Hlvd;h ;ajhv ydvkzhldhk nv Ughdj KrknUcL htyhksjhk vh Pbdvtj kdvUihd Hlvd;hdd lsjrv nv htyhksjhk fh hkjahv ofvdT ;aji ank ydvkzhldhk nv lkxri KfUc rknihvdL nv Ughdj rknUc htyhksjhk vh Pbdvtjkn.

تصویر خبر
آمریکا-کشتار-غیرنظامیان-در-ولایت--قندوز--افغانستان-را-پذیرفت
برچسب های مرتبط: