پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:02

شیراز- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: کسب بقای این سرزمین هویت ماست و آنچه آن را تداوم بخشیده زبان فارسی است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

advhc- Ucdv tvik' U hvahn hsghldT 'tj: ;sf frhd hdk svcldk iUdj lhsj U HkIi Hk vh jnhUl foadni cfhk thvsd hsj. ;sf frhd hdk svcldk iUdj lh hsj advhc- Ucdv tvik' U hvahn hsghldT 'tj: ;sf frhd hdk svcldk iUdj lhsj U HkIi Hk vh jnhUl foadni cfhk thvsd hsj.

تصویر خبر
کسب-بقای-این-سرزمین-هویت-ما-است
برچسب های مرتبط: