پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:02

شیراز- نخستین «همایش ملی زبان و هویت» با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به کار کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

advhc- kosjdk Kilhda lgd cfhk U iUdjL fh pqUv Ucdv tvik' U hvahn hsghld Hyhc fi ;hv ;vn. Kilhda lgd cfhk U iUdjL nv advhc Hyhc fi ;hv ;vn advhc- kosjdk Kilhda lgd cfhk U iUdjL fh pqUv Ucdv tvik' U hvahn hsghld Hyhc fi ;hv ;vn.

تصویر خبر
-همایش-ملی-زبان-و-هویت--در-شیراز-آغاز-به-کار-کرد
برچسب های مرتبط: