پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:02

سنندج- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان عنوان کرد: امیدواریم در برنامه ششم توسعه سهم استان ها در منابع ملی مشخص و توزیع براساس نظام تدبیر انجام شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

skknO- luhUk ilhik'd hlUv hrjwhnd U jUsui lkhfu hsjhknhvd ;vnsjhk ukUhk ;vn: hldnUhvdl nv fvkhli aal jUsui sil hsjhk ih nv lkhfu lgd laow U jUcdu fvhshs kzhl jnfdv hkOhl aUn. juddk sil hsjhkih hc lkhfu lgd nv fvkhli aal jUsui qvUvd hsj skknO- luhUk ilhik'd hlUv hrjwhnd U jUsui lkhfu hsjhknhvd ;vnsjhk ukUhk ;vn: hldnUhvdl nv fvkhli aal jUsui sil hsjhk ih nv lkhfu lgd laow U jUcdu fvhshs kzhl jnfdv hkOhl aUn.

تصویر خبر
تعیین-سهم-استانها-از-منابع-ملی-در-برنامه-ششم-توسعه-ضروری-است
برچسب های مرتبط: