پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:02

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از اختصاص اعتبار ۲۵۸۰ میلیاردی برای تکمیل زنجیره تولید خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds shclhk Oihn ;ahUvcd gvsjhk hc hojwhw hujfhv ۲۵۸۰ ldgdhvnd fvhd j;ldg ckOdvi jUgdn ofv nhn. hojwhw ۲۵۸۰ ldgdhvn fvhd j;ldg ckOdvi jUgdn ;ahUvcd gvsjhk vmds shclhk Oihn ;ahUvcd gvsjhk hc hojwhw hujfhv ۲۵۸۰ ldgdhvnd fvhd j;ldg ckOdvi jUgdn ofv nhn.

تصویر خبر
اختصاص-۲۵۸۰-میلیارد-برای-تکمیل-زنجیره-تولید-کشاورزی-لرستان
برچسب های مرتبط: