پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:05

وزیر اسبق امور خارجه با اشاره به اینکه دانشگاه های رژیم صهیونیستی به دنبال پژوهش در مباحث اسلامی هستند، گفت: آنها نگرانند چون انقلاب اسلامی برای رژیم صهیونیستی یک زلزله است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ucdv hsfr hlUv ohvOi fh hahvi fi hdk;i nhka'hi ihd vCdl widUkdsjd fi nkfhg PCUia nv lfhpe hsghld isjknT 'tj: Hkih k'vhkkn IUk hkrghf hsghld fvhd vCdl widUkdsjd d; cgcgi hsj. hkrghf hsghld fvhd vCdl widUkdsjd d; cgcgi hsj/ fi cUnd fSun kzhld nhua jlhl ld aUn Ucdv hsfr hlUv ohvOi fh hahvi fi hdk;i nhka'hi ihd vCdl widUkdsjd fi nkfhg PCUia nv lfhpe hsghld isjknT 'tj: Hkih k'vhkkn IUk hkrghf hsghld fvhd vCdl widUkdsjd d; cgcgi hsj.